Ämmaemand Ira Sasko on töötanud oma erialal,ämmaemandana, 25 aastat, neist viimased 15 erameditsiinis.

Töötades erameditsiinis, on Ira pühendunud oma ametile 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas. Nii on ta nõustanud rasedaid ambulatoorsel vastuvõtul, jälginud ja abistanud (nii vaimselt kui füüsiliselt) naisi sünnitusel ning sünnitusjärgsel perioodil (mis mõnedes peredes kestab laste kooliminekuni) igati toetanud peresid nende rõõmudes, muredes.Irat on olnud võimalik abivajajatel telefonitsi tabada ööpäevaringselt ning ta on nõustanud naisi interneti teel.

Naised, kes on saanud kogeda Ira abi raseduse ajal, sünnitusel, otsivad temaga kontakti ka edaspidi.

Naised meenutavad teda tänuga, kutsuvad Irat soojaks ja turvaliseks naiseks, oma ämmaemandaks.

Kolleegidega on Ira alati nõus jagama oma professionaalseid tööalaseid ning suuri elukogemusi ämmaemanduses, kirjutanud sisukaid artikleid.

Oma tööd tehes ei ole Ira oma isiklikke probleeme kunagi tööl olles (naiste peal) välja elanud, mis sellise pingelise elu juures on tema poolt kindlasti suur eneseületamine.

Ira on kõik need 25 aastat teinud oma tööd ihu ja hingega, on ämmaemand suure Ä- tähega ja väärib kindlasti tunnustamist, seda mitte ainult “tema naiste” poolt.

Ira on juba tänaseks jätnud Eesti ämmaemandusse oma jälje ja annab endast edaspidigi palju.