Pille on edukalt ja jätkupidevalt juhtinud SA TÜK Naistekliiniku sünnitusosakonda ja toetanud ämmaemandate iseseisvumist ja kolleegide innovatiivsust. Tema oli üheks algatajaks, et ämmaemandad juhiksid iseseivalt normaalselt kulgevat sünnitust.  Ilma tema toetuseta poleks ligi 80% osakonna ämmaemandatest võimalik omandada kõrgharidust nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ega magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Oma osakonna vanemämmaemandaks olemise ajal on Pille oma kindla juhtimisega muutnud sünnitusosakonna hea mikrokliimaga- ja teotahteliseks osakonnaks. Osakonna ämmaemandate tööd juhtides ei ole Pille jäänud kõrvale ka rea-ämmaemanda tööst. Selline suhtumine on aidanud tal paremini mõista ka ämmaemanda töös ettetulevaid kitsaskohti ning leida neile parimaid lahendusi. Tema juhtimisel on Tartu ämmaemandatest saanud üsna “arvestatav jõud”, kelle arvamust üha enam küsitakse.