WHO on nimetanud 2020.aasta rahvusvaheliseks ämmaemandate ja õdede aastaks, et rõhutada olulisi väljakutseid valdkonnas ja propageerida ämmaemandust ning toetada kutse tugevdamist. Esmakordselt ühinevad maailma riigid ning tunnustavad ämmaemandate rolli säästva arengu  ja tervisedenduse eesmärkide saavutamisel.

ICM on aasta tähistamiseks koostanud plaani, mille peamised märksõnad on tähistamine, väärtustamine, mobiilsus ja ühtsus.

ICMi poolt on koostatud plaan ämmaemandate aasta tähistamiseks.