23märts2022

Toimumisaeg: 9:00 kuni 16:00

Toimumiskoht: Tartu

Osalustasu: EÄÜ liikmetele 30€, mitteliikmetele 80€. Arve koolituse eest esitatakse osalejale või tema eest tasuvale asutusele peale koolituse toimumist. Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse 18.03.2022 või hiljem, tuleb koolituse eest tasuda kogu mahus. See ei kehti juhul, kui koolitusest loobuja leiab enda asemele teise osaleja.

Korraldaja: EÄÜ / pirjovoogla@mail.ee

Teemad:

Seksuaalõigused

Lähisuhte- ja seksuaalvägivald: põhjused, vormid, tervisemõju

Lektorid: Kai Part ja Tiivi Pihla

Registreerunuid: 48 inimest

Registreerumine on lõppenud! Lisateave e-posti aadressil:pirjovoogla@mail.ee