19sept.2023

Toimumisaeg: 10:00 kuni 17:00

Toimumiskoht: Aqva Spa, Rakvere

Osalustasu: EÄÜ liikmetele 40€, mitteliikmetele 100€. Arve koolituse eest esitatakse osalejale või tema eest tasuvale asutusele peale koolituse toimumist. Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse 14.09.2023 või hiljem, tuleb koolituse eest tasuda kogu mahus. See ei kehti juhul, kui koolitusest loobuja leiab enda asemele teise osaleja.

Korraldaja: EÄÜ / pirjovoogla@mail.ee

Koolitaja Mihkel Raud.

Koolituse tutvustus

Milline on mõjus sõnum? Miks seda vaja on? Kas iga sõnum peab mõjus olema? Kuidas esitleda mõjusat sõnumit?

Koolitus „Kirjutamine ja avalik esinemine“ on loodud eesmärgiga varustada inimesi tööriistadega, mis aitavad mõjusalt kirjutada ja avalikult esineda.

Koolituspäev on intensiivne, kus teooriat illustreerivad Mihkel Raua kogemused ja näited ning praktilised ülesanded.

Koolituse tulemused

Kirjutamine: 

Koolitusel osalenu suudab mõtestada kirjutamise olemust, oskab koostada kirjutamise plaani ning selle järgi lõpptulemuseni jõuda, mõistab erinevate kirjutamisvormide struktuure, oskab panna häid ja tabavaid pealkirju ja oskab kirjutada haaravaid algusi ehk nn lead’e, suudab eristada emotsionaalset ning intellektuaalset mustandit ja mõlemat kirjutada, omab selget ülevaadet klassikalistest kirjutamisel ilmnevatest lõksudest ja oskab neid vältida, tunnetab hea lõpu vajalikkust ja suudab selle kirjutada, teeb vahet erinevate formaatide mahtudel, tunneb hea loo mudelit, oskab leida oma kirjutamise “hääle” ja “tooni”, oskab kirjutada sotsiaalmeediasse, tunneb levinumaid blogipostituste tüüpe ja suudab neis orienteeruda,

Avalik esinemine: 

Koolitusel osalenu tunneb sõnavõttude ja kõnede struktuuri, oskab avalikeks esinemisteks valmistuda, tunneb esinemishirmuga võitlemise tehnikaid, püüda kuulajate tähelepanu, “ehitada” oma idee auditooriumi peas, väldib oskuslikult avalikel esinemistel tehtavaid vigu, loob kuulajaga sideme, suudab kuulajaga samastuda, oskab anda hea intervjuu.

Registreerunuid: 46 inimest

Registreerumine on lõppenud! Lisateave e-posti aadressil:pirjovoogla@mail.ee