08juuni2022

Toimumisaeg: 9:00 kuni 16:00

Toimumiskoht: Rakvere

Osalustasu: EÄÜ liikmetele 30€, mitteliikmetele 80€. Arve koolituse eest esitatakse osalejale või tema eest tasuvale asutusele peale koolituse toimumist. Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse 03.06.2022 või hiljem, tuleb koolituse eest tasuda kogu mahus. See ei kehti juhul, kui koolitusest loobuja leiab enda asemele teise osaleja.

Korraldaja: EÄÜ / pirjovoogla@mail.ee

Koolituspäeva kava

8.30-9.00 Kogunemine ja registreerumine

9.00-10.00 Naine sünnitusjärgsel perioodil: taastumine, kohanemine, varane märkamine ja soovitused. Marrit Kanna

10.00-10.20 Sünnitusjärgse koduvisiidi mudeli ja selle rakendamise strateegia loomine kogukondliku ämmaemandusabi teenuse arendamiseks Läänemaal - ülevaade arendusprojekti elluviimisest. Riin Rosenperk

10.30-12.00 Sünnitusjärgne depressioon - tuntud või tundmatu?  Kristiina Uriko

12.00-13.00 Lõunasupp

13.00-14.00 Vastsündinu seisundi hindamine. Kati Korjus

14.00-15.00 Ämmaemandus sünnitusjärgsel perioodil. Irena Bartels.

15.10-16.00 Füsioterapeudi soovitused sünnitusjärgseks perioodiks. Triin Jeršov

Registreerunuid: 70 inimest

Saadaval kohtade arv: 10

Registreerumine

Vajalikud andmed


Saada info registreerimise kohta e-mailile

Koolitusele registreerides kinnitan, et tasun osalustasu vastavalt esitatud arvele ja osalen koolitusel. Mitteosalemisel teatan esimesel võimalusel.

Nõustun registreerumistingimustega

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...